Waarom deze site stopsexslavernij.com?Gedwongen prostitutie komt helaas veel voor. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar verschillende onderzoeken en instanties geven aan dat in Nederland duizenden prostituees slachtoffer zijn en in verschillende vormen van gedwongenheid uitgebuit worden. Slachtoffers, familie en vrienden staan vaak machteloos daar de wet te weinig bescherming en of mogelijkheden geeft om daders direct aan te pakken. Bewijslast is vaak moeilijk juridisch rond te krijgen en de angst onder de slachtoffers is vaak groot om aangifte te doen. Bedreigingen met fysiek geweld en uitvoering daarvan tegen de slachtoffers en of haar familie en vrienden zijn o.a. pressiemiddel van de daders. Of slachtoffers zijn afhankelijk gemaakt via psychologische weg, drugs, financieen of schending van de eer van de familie/geloof (allochtonen kringen).

Op deze site hopen wij de ogen van slachtoffers, klanten en getuigen (verder) te openen, om zo signalering en melding van dit probleem, aan het licht te brengen. Via waar gebeurde verhalen van slachtoffers, hulpverleners en klanten, samenvattingen van rechtszaken inclusief veroordelingen van de daders, is op deze site een inkijk te verkrijgen in deze harde en trieste werkelijkheid. Tevens geven wij hier mensen de kans hun verhaal te doen en informatie te geven voor zowel slachtoffers, klanten als hulpverleners om deze uiteindelijk de moed te geven het probleem van gedwongenheid in de prostitutie tegen te gaan.

Ieder slachtoffer wat gered kan worden van deze moderne slavernij is een gered mensenleven. En ieder mens heeft recht op zelfbeschikking en vrijheid!